-EN-
 

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Επιτροπη Ελεγχου

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (Άρθρο 44, Ν.4449/ 2017) και ενδεικτικά έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων,
 • Επίβλεψη κάθε επίσημης ανακοίνωσης που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρίας και εξέταση των βασικών σημείων των οικονομικών καταστάσεων που περιέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης,
 • Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
 • Διασφάλιση της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελέγχου, αξιολόγηση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
 • Εξέταση περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρίας και των θυγατρικών της με συνδεδεμένα μέρη και υποβολής στο ΔΣ σχετικών αναφορών,
 • Παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
 • Επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή στις περιπτώσεις παροχής και μη ελεγκτικών υπηρεσιών διασφαλίζεται με την αυστηρή οριοθέτηση και την εξαιρετικά περιορισμένη χρήση των σχετικών υπηρεσιών που παρέχονται από ελεγκτές που δε συμμετέχουν στον τακτικό έλεγχο των εταιριών του Ομίλου.

 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφεται αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Charter) που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου από τη σύστασή της (αρχές του 2003) έως τα τέλη του 2015 πραγματοποίησε 50 συνεδριάσεις (4 συνεδριάσεις/έτος). Σε κάθε τακτική συνεδρίαση της χρήσης 2015 συμμετείχαν στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας και εξωτερικοί ελεγκτές κατά περίπτωση. 

 

Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου


 

Επιτροπη Υποψηφιοτητων & Αμοιβων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών υποστηρίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

 

Βασικό έργο της Επιτροπής είναι να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αμοιβές τους. Η ετήσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται τον Οκτώβριο κάθε έτους προ της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. 

 

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών είναι:

 • Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.
 • Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση.
 • Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
 • Υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.
 • Τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
 • Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές.
 • Εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

 

Η λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά Αρχεία:

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών


 
 
    Επικοινωνία 
 • Τηλέφωνο: 210 629-3000
 • Email: info@fourlis.gr
 • Διεύθυνση: Σωρού 18-20
  Κτίριο Α', Μαρούσι Τ.Κ. 15125
© 2020 FOURLIS Group. All rights reserved. Powered by iBox