-EN-
 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 23/14.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα Άρθρα 8 έως 17, αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία περί της λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των βασικών εξουσιών της.

Η σύγκληση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ. 4548/2018 όπως ισχύει.  

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές:

  • Έγκαιρη και εμπρόθεσμη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας, με τις προβλεπόμενες από το Νόμο δημοσιεύσεις σχετικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
  • Ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του τρόπου αντιπροσώπευσης των μετόχων, των προθεσμιών και του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών για κάθε θέμα. 
  • Έγκαιρη ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας Ενημερωτικού Σημειώματος που αφορά τα θέματα, τις σχετικές προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και το απαιτούμενο ποσοστό για την έγκριση των προτάσεων. Το Ενημερωτικό Σημείωμα είναι επίσης, διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και διανέμεται στους μετόχους κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση.
  • Διασφάλιση της δυνατότητας όλων των μετόχων να λάβουν μέρος στη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων είτε με τη διατύπωση των απόψεών τους είτε με την υποβολή ερωτήσεων.

Η Εταιρεία μετά την έκδοση του Ν. 3884/2010, με πρώτη εφαρμογή κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2011, λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη σύννομη διεξαγωγή της και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μετόχων.

 
    Επικοινωνία 
  • Τηλέφωνο: 210 629-3000
  • Email: info@fourlis.gr
  • Διεύθυνση: Ερμού 25
    Κηφισιά Τ.Κ. 14564
© 2023 FOURLIS Group. All rights reserved.